bb forecast©

mérlegtételek hatása a cash-flow-ra

Amikor pénzügyi tervezet készít egy cég, akkor érthető módon a bevétel és költség terv, vagy a beruházási tervek kerülnek a fókuszba. Ugyanakkor a működő tőke és a mérleg egyes sorai egy olyan területet jelentenek a pénzügyi tervezésben, amelyről sokszor megfeledkeznek, pedig a cash-flow hatása kiemelkedő lehet!

Másrészt banki hitelfelvétel esetén vagy a várható finanszírozási igények, vagyoni helyzet szempontjából is fontos elvárás, hogy ne csak eredmény, de mérleg tervvel is rendelkezzen a vállalkozás.

Working capital, vagyis a működő tőke igény tervezése

A működő tőke finanszírozási igényét a készlet, vevő, szállító állomány határozza meg - függ a készlet forgási sebességtől és a várható értékesítési volumenektől, a minimum készletszintektől, a vevői és szállítói fizetési határidőktől, adott/kapott előlegektől és egy sor egyéb tényezőtől. A működő tőke részét képező mérlegsorok pénzügyi modellezése a gazdasági és számviteli összefüggések ismeretét igénylik, azonban a BB Forecast© felhasználónak erre nincs szüksége, mert a modell leképezi ezen összefüggéseket.

bbforecast működő tőke excel

A modellben számos olyan paraméter megadására van lehetőség, amelyek a hétköznapi felhasználó számára is értelmezhető fogalmak - ld. például fizetési határidők - és segítségükkel automatizálható a pénzügyi tervezés.

workingcapital excel terv

ÁFA pozíció és egyéb mérlegtételek tervezése

Kiemelkedő finanszírozási igényt generálhat az aktuális ÁFA pozíció, ezért a mmodellben - nagyfokú automatizáltság mellett, az ÁFA kulcsok megadásával - ehhez is külön tervezési lehetőséget biztosítottunk.

workingcapital excel terv

Továbbá az egyéb olyan mérlegtételek, mint például az értékpapírok, pénzügyi befektetések, saját tőke, egyéb követelések és kötelezettségek, aktív/passzív időbeni elhatárolások stb. is megtervezhetők külön.

workingcapital excel terv

további funkciók, kapcsolat más tervezési egységekkel

A működő tőke és egyéb mérlegsorok terv munkalapja gyakorlatilag az összes több modullal összefüggésben áll, hiszen egyrészt fontos bemenetét képezi a a cash-flow és mérleg tervnek.
Másrészt például a készlet vagy vevő/szállító előrejelzések, vagy épp az ÁFA pozíció kalkulációja a bevételi és költség terven alapul, a felhasználónak csak a főbb tervezési paramétereket kell megadnia.