Tapasztalataink szerint jellemzően 500-1.000 millió Ft éves forgalom között, de összetettebb működés vagy cégstruktúra esetén - pl. több üzletág vagy telephely, többféle termék és szolgáltatás portfolió - akár már kisebb cégméretnél is eljön az pont, amikor a tulajdonos / cégvezetés a hagyományos számviteli riportok alapján nem kap megfelelő támpontot a cég vezetéséhez.

Ilyenkor már egy egyszerűbb, de jól átgondolt vezető riport struktúra is sokat segíthet! Ugyanakkor a controlling többet jelent, mint néhány kimutatás: a controlling cégműködéshez illesztett szakmai koncepción alapuló, tudatosan kialaktott pénzügyi és üzleti folyamatokra, naprakész és megfelelő minőségű adatokra épített, IT megoldásokkal támogatott riport rendszer összesége.

A Blackburn Consulting segít a cég és az egyes üzleti területek, üzletágak teljesítményének mérhetővé tételében, valamint a szükséges riporting rendszer kialakításában!

tervezéstől a megvalósításig:
 • controlling rendszer szakmai koncepciója
 • cégcsoport, holding, üzletági controlling kialakítása
 • vezetői riportok struktúrájának megtervezése, riportok fejlesztése
 • pénzügyi tervezés implementálása és integrálása
 • költségviselők, controlling dimenziók definiálása
 • adattárház és riporting eszközök fejlesztése
 • ERP rendszerbeveztés támogatása
teljes működést lefedő riportok:
 • cég és üzletági szintű eredmémykimutatások
 • értétékesítés, termékjövedelmezőség riportok
 • fedezetszámítás, költségfelosztás
 • részletes költség kimutatások, egyedi célriportok
 • készlet riportok, készletmenedzsment támogatása
 • előrejelzések automatizálása CRM rendszer adatainak integrálásával
 • adatvezérelt, intellingens előrejelző és analitikus megoldások

referenciák

néhány közelmúltban megvalósított projekt

blackburn consulting controlling

dinamikusan növekvő ékszer kereskedő


Több értékesítési ponttal rendelkező, jelentős forgalmat bonyolító kiskereskedelmi cégnél új ERP rendszer bevezetését és arra épülő készletgazdálkodási riportok, speciális célriportok kialakítását végeztük (saját fejlesztésű MSSQL+Excel riport arcitektúra).

blackburn consulting controlling

ipari szolgáltató & IT cégcsoport


B2B szektorban működő ipari szolgáltató ügyfelünknél a már korábban kialakított pénzügyi riportrendszer kiegészítéseként a CRM adatokra épülő értékesítési riporting + előrejelző rendszert fejlesztettünk a cég által használt online felületre.

blackburn consulting controlling

marketing és kiadói cégcsoprot


Számos üzleti területen működő cégcsoport új tulajdonosa számára fejlesztettünk pénzügyi és projekt controlling rendszert, valamint termékek és szolgáltatások árazást, projekt költségvetés tervezését támogató megoldásokat.

esettanulmány - dinamikusan növekvő családi vállalkozás

pénzügyi és értékesítési controlling rendszer kialakítása

bevezető, ügyféligény

Megbízónk egy több folymatosan növekvő, családi tulajdonban levő, több értékesítési csatornán keresztül közel 2 milliárd forintos forgalmat bonyolító, 2 cégből álló kiskereskedelmi vállalkozás. A cégcsoporton belül korábban nem volt pénzügyi controlling tevékenység és erre épülő vezetői információs rendszer sem létezett: az elkülönülten működő számviteli, számlázási, készletnyilvátartó rendszerekből ad-hoc jelleggel kinyert információkból készültek eseti elemzések.

A tulajdonos elvárása az volt, hogy a cégcsoport gazdasági teljesítményéről és pénzügyi helyzetéről átfogó, rendszeres és egységes tájékoztatást kapjon, valamint az üzletágak, termékek vagy értékesítési csatornák szintjén is kimutatható legyen a tevékenység eredménye. További cél volt, hogy a felsővezetést tájékozató pénzügyi és értékesítési riportokon túl, egy-egy részterületre vonatkozó célzott riport is készüljön, amely a napi működést és döntéshozatalt is támogatja (példul készlet menedzsment, nyitvatartás).

A megbízás teljesítés során egy komplex, több mérföldkőből álló projektet valósítottunk meg, amely magába foglalt három jól elkülöníthető szakaszt:

 1. tulajdonosi és vezetői igények, valamint a cégcsoport működési sajátosságainak felmérése és ez alapján teljeskörű controlling koncepció kidolgozása
 2. a tényleges riportrendszer kiépítése, controlling eszköztár fejlesztése, beleértve egy új, integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésének támogatását
 3. a kialakított rendszer működtetésének támogatása, egyedi fejleszésekkel, riportokra épülő elemzésekkel és tanácsadással


kihívások, megoldandó problémák

A megbízóval való egyeztetés valamint a szakmai koncepció kialakítását megelőző felmérés során számos olyan problémával találkoztunk, amely hasonló élethelyzetben levő vállalkozásoknál tipikusnak mondható:

 • A különböző online és hagyományos értékesítési csatornák miatt összesen 3 különálló számlázási rendszert használtak, emellett teljesen elkülönült készletnyilvántartási és könyvelési rendszer volt a cégnél.
 • A szigetszerű, elkülönült rendszerekben az adatok eltérő minőségben és adatstruktúrában álltak rendelkezésre, sokszor hiányosan vagy jelentős késéssel lehetett hozzáférni.
 • A pénzügyekért felelős egyik tulajdonos manuálisan, jelentős menedzsment időt felemésztve állított össze ad-hoc riportokat a különböző rendszerekből exportált adatokból.
 • A meglevő könyvelési rendszer a főkönyvi számon túl egyetlen költség/bevétel gyűjtő dimenziót tudott kezelni, ami nem fedte le a komplex működésből fakadó különbőző nézeteket.
 • A tulajdonosok további növekedést, új üzlet nyitásokat terveztek, ezeket a későbbiekben be kellett illeszteni a riporting rendszerbe.
 • Jelentős mennyiségű napi tranzakció szám miatt figyelni kellett a kilakítandó adattárház és riport lekérdezések technikai optimalizálására is.

elért eredmények

A projekt eredményeként kialakításra került egy negyedéves és havi rendszerességű információkat biztosító riporting rendszer, ezáltal a tulajdonos folyamatosan tájékozódtak a cégcsoport teljesítményéről, az aktuális pénzügyi státuszról, valamint az eredmények várható alakulásáról. Ennek köszönhetően a tulajdonosnak sikerült beazonosítani a veszteséges értékesítési csatornákat, problémás vagy rosszul árazott termékeket és ezek átalakításával a cégcsoport jövedelmezősége jelentősen javult.

Részben a riporting szempontok miatt, de az operatív működés hatékonyságának növelése érdekében is egy új, integrált ERP rendszer került bevezetésre, amelynek kiválasztásában, testre szabásában a Blackburn Consulting is szakmai támogatást nyújtott.
Az ERP rendszerrel online összekött controlling adattárházból már teljesen élő, naprakész riportokat tudtak a tulajdonosok lehívni.

A controlling rendszer üzemeltetését, a havi riportok elkésztését külső szakértőként támogattuk, így a cégcsoport HR kapacitásait sem kellett növelni a bevezetésre került riporting miatt.


a projekt megvalósítása

Első lépésben az igények és működési sajátosságok felmérését végeztük el, amely az alábbiakra terjedt ki:

 • interjúkat folytattunk a tulajdonossal, vezetőkkel és operatív munkatársakkal, valamint elemeztük a cég beszámolóit, főkönyvi kivonatait, számlázó és készletnyilvántartási rendszerből kinyerhető adatokat
 • vizsgáltuk a cégcsoport tevékenységének sajátosságait, pl. bevételi és költségszerkezet, fix/változó költségek aránya, termékek és értékesítési csatornák
 • felmértük a tulajdonosok által meghatározott elvárásokat: (i) milyen mélységű riportot, milyen rendszerességgel szeretnének látni, (ii) különböző vezetői szintek (tulajdonos, operatív menedzsment) igényeinek differenciálása
 • ezt követően megvizsgáltuk, hogy a jelenlegi könyvelési rendszer és alkalmazott számviteli folyamatok milyen típusú adatokat szolgáltatnak, azok milyen rendszerességgel és milyen minőségben állnak elő

Ezt követően a felmérési fázisban szerzett tapasztalatokra építve kidolgoztuk a rendszer elemeit koncepcionális és folyamati szinten:

 • a tulajdonosi és felsővezetői riportingra vonatkozó javaslat: a legfontosabb, riportok struktúrájának meghatározása (pl. P/L szerkezete a kereskedelmi tevékenység logikájához igazodva), a különböző riport típusok gyakorisága, riportolása formája
 • eredménykimutatás struktúrájának kialakítása, három különböző eredmény szint meghatározása és az ehhez szükséges változtatások a főkönyvi számlatükör struktúrában
 • a riportinghoz szükséges controlling funkciók és metódusok meghatározása, egyes üzletágak eredményességének méréséhez szükséges költség felosztási metódusok
 • alapvető bevétel- és költségelszámolási egységek, valamint az ezt leképező controlling dimenziók (szervezeti egységek, termékcsoport/termék kódok stb.) definiálása
 • ezen egységek hierarchiájának és kapcsolati rendszerének kialakításával az üzletági (profitcentrum szintű) eredménykimutatás lehetőségének megteremtése
 • számviteli, havi zárási folyamatok átalakítására vonatkozó javaslatok, amelyek alapján biztosítható lett, hogy riporting rendszer megbízható, naprakész adatokkal dolgozzon
 • controlling szempontból kiemelt folyamat elemek meghatározása, új folyamatelemek definiálása és meglevők javítását célzó javaslatok (pl. számlaigazolás, költség elhatárolások, üzleti tervezés)
 • a szükséges felelősségi körök, feladatok és határidők kialakítása (pl. mely szakterületek milyen adatszolgáltatási felelősséggel rendelkeznek, a riportinghoz szükséges adatokat milyen formában és határidővel kötelesek megadni)
 • a vezetői riportinghoz szükséges, főkönyvi adatokon kívüli további adatforrások, nyilvántartási eszközök definiálása (pl. egységes megrendelés és munkaidő nyilvántartás)

A koncepció egyeztetését és elfogadását követően a javasolt riporting eszközöket fejlesztésére és bevezetésére került sor:

 • kimutatás struktúrák (táblák, chart-ok) kialakításra kerültek MS Excel környezetben, amely tartalmazott különböző eredménykimutatás nézeteket (cégcsoport, cég, üzletági eredmények), projekt portfolió fedezet elemzést, vevői és szállítói kimutatásokat, KPI riportokat, cash-flow kimutatások
 • a riportok automatizálása és riportok előállításának gyorsítása érdekében kialakításra került egy SQL Server alapú „controlling adattárház”, amelybe a főkönyvi és értékesítési, valamint egyéb kiegészítő adatok kerültek be a szükséges átalakításokat követően
 • az Excel alapú riporttáblák és az adattárház között kialakítottuk az adatkapcsolat interfészeket, így a riportok automatikusan generálódtak
 • a riport adattárház az ERP rendszerrel online összekötésre került, így a könyvelési adatok szintén automatikusan kerültek a rendszerbe
 • az elkészült riporting rendszer tesztelését éles helyzetben végeztük: a megbízás részeként elkészítettük a cégcsoport szintű tárgyhavi riportokat, elemztük azokat és a konklúziókat egyeztettük a megbízóval