bb forecast©

árbevétel és fedezet tervezés

A vállalkozások elsődleges célja a bevétel és profit termelés, ezért a pénzügyi tervezés is legtöbbször az értékesítési tervvel kezdődik, hiszen ebből levezethető, hogy mekkora fedezetet érhet el a cég, ahhoz milyen erőforrásokra vagy fejlesztésekre van szükség. Továbbá a forgótőke szükségletet - ld. pl. készlet és beszerzés, vevő és szállító állomány - is nagymértékben befolyásolja a tervezett forgalom, így a pénzügyi terv más részeihez is kiindulási alapot nyújt.
Sokszor kihívást jelent, hogy a bevételi és fedezet terv tartalma nagyban függ az adott társaság tevékenységétől: egész másként kell egy nagy volumenű forgalmat bonyolító kereskedelmi cég bevételeit és azon realizált árrést tervezni, mint egy egyedi projekteket megvalósító kivitelező cég esetében vagy éppen termelő cégeknél.
A fentiek miatt a BB Forecast© fejlesztése során nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a bevételi és fedezet terv több szempont szerint, különböző alábontásban készülhessen el, valamint abból a mérleg és cash-flow tervezéshez szükséges inputok is nagyrészt automatikusan generálódjanak.

árbevétel előrejelzés lehetőségei a BB Forecast© alkalmazásban

Lehetőség van a bevételeket 3 különböző értékesítés típus szerint megtervezni illetve az egyes tervezési fősorokat különböző vevőkhöz rendelni. Ezáltal meglehetősen részletes tervezésre is alkalmas a BB Forecast©, ugyanakkor a paraméterezési lehetőségeknek és automatizálási funkcióknak, valamint a logikus felépítésnek köszönhetően gördülékeny lehet a munka.


bbforecast pénzügyi terv excel

A különböző üzleti-működési modellek kezelésére alkalmas három tervezési típus az alábbi:

  • kereskedelmi szemléletű előrejelzés - elsősorban kis- és nagykereskedő cégek számára, vagy ahol áruértékesítési történik
  • volument vagy termelési szemléletű tervezés - olyan esetekben, amikor nagy volumenű termékelőállítás történik
  • egyedi/projekt szemléletű előrejelzés - alapvetően manuális jelelgű tervezés, amikor a bevétel és költség szerkezet nem tipizálható, akár időszakonként is változik

Az egyes tervezési típusok eltérő módon kezelik a bevételeket, valamint a hozzá kapcsolódó közvetlen költségeket és ebből kifolyólag a tervezéshez szükséges input paraméterek listája is némileg eltérő.
A kereskedelmi szemléletű tervezésnél pl. alapvetően a bevételeket, valmint a hozzájuk tartozó költséghányadokat - ld. például ELÁBÉ - kell megadni.

bbforecast pénzügyi terv excel

fedezet tervezés a modellben - képzési anyagok

A modell használatát igény esetén képzéssel is támogatjuk, az alábbiakban egy rövid videót tekinthetsz meg az online képzési anyagainkból.


további funkciók, kapcsolat más tervezési egységekkel

Az árbevétel és fedezeti terv összefoglaló adatai egyben bemeneti inputot is képeznek más tervezési munkalapok számára, így például a pénzügyi terv összefoglaló táblái, valamint a működő tőkte terv esetében a készlet, vevő és szállító állomány kalkulációja is a fedezet terven alapszik.