belső megtérülési ráta

IRR vs. mIRR (módosított IRR) számítás

A belső megtérülési ráta (Internal Rate of Return = IRR) az diszkontráta, amely mellett egy beruházási projekt (befektetés) pénzáramlásainak nettó jelenértéke pontosan nulla: vagyis az IRR az adott befektetés "átlagos" hozamaként is értelmezhető.
Elsősorban befektetések elemzésére, különböző beruházási projektek és alternatívák összehasonlítására használhatjuk.

Ugyanakkor bizonyos helyzetekben problémás lehet a mutató használata: egyes pénzáramlásokhoz matematikailag több IRR is hozzárendelhető, másrészt vannak olyan pénzáramlások, amikor nem határozható meg az IRR vagy túlzottan optimista eredményre vezet (bővebben...).
Emiatt egyrészt mindig érdemes a nettó jelenértéket is figyelembe venni a befektetési lehetőségek értékelésekor, másrészt bizonyos módszertani "finomhangolásokkal" az IRR szám is realisztikusabbá tehető - erre szolgál a módosított IRR (MIRR).

cash-flow

év 0:
év 1:
év 2:
év 3:
év 4:
év 5:
év 6:
év 7:
év 8:
év 9:
év 10:
finanszírozási és újrabefektetési ráta - mIRR

számítási eredmények - IRR vs. mIRR

IRR:
mIRR: