hiteltörlesztés számítás

annuitásos vagy egyenlő összegű tőketörlesztés

hitelösszeg:
balloon:
éves kamat:
törlesztési ütem:
futamidő (hó):
türelmi idő (hó):

összeg: az induló, első éves cash-flow értéke
balloon: a hitel maradványértéke, vagyis az az összeg, amit a futamidő legvégén egy összegben kell törleszteni (az utolsó törlesztési időpontig tehát csak a maradványértékkel csökkentett tőkeösszeg kerül törlesztésre)
éves kamat: a hitelösszeg után fizetendő éves kamatláb mértéke (%)
törlesztési ütem: milyen időközönként szükséges a hitel törleszteni (havonta, negyedévente, évente)
futamidő: a hitelfelvételtől az utolsó töketörlesztésig tartó időszak, hónapokban
annuitásos törlesztés: az annuitás egy állandó összegű cash-flow - havi hiteltörlesztés esetén a havonta fizetendő, a tőketörlesztést és kamatot is magában foglaló adósszágszolgálat összege állandó (ezen belül a tőke és kamat arány változik minden időszakban)
hitelösszeg
tőke
kamat
törlesztő

...
...
...
...