növekedési stratégia megvalósítása cégvásárlással


A vállalkozások tulajdonosainak célja - a profittermelés és osztalék realizálása mellett - az adott cég fejlesztése, piaci részesedésének, bevételeinek és végeredményben a cég értékének növelése.
Bár a növekedésnek lehetnek hátulütői is, de azért az esetek többségében a növekedés együtt jár a költséghatékonyság és jövedelmezőség javulásával, új kompetenciák, know-how megszerzésével vagy épp a több lábon állás miatt a kockázatok csökkenésével.
Növekedni lehet organikusan is: sikeres termékfejlesztéssel és marketinggel, új piacokra történő belépéssel, piaci tendenciákban rejlő lehetőségek kiaknázásával. Ugyanakkor előfordulhat, hogy az organikus növekedésre nincs lehetőség, vagy csak korlátozottan, lassan lehet növekedni. Tipikusan ilyen helyzet például, ha a vállalkozás kiélezett versenyhelyzetben egy telített piacon működik vagy a korlátozott belső erőforrásai, az innovációs képesség (hiánya) gátolják a növekedést.
Ilyen esetekben merül fel lehetőségként más cégek megvásárlása, amely lehet versenytárs vagy a termelési értékláncba illeszkedő vállalkozás (pl. beszállító partner), de esetleg teljesen más területen működő cég is szóba jöhet. 

Növekedés és kockázat csökkentés - 6 tipikus cégvásárlási motiváció

{ 1 } piaci részesedés, bevételek növelése versenytárs felvásárlásával
Abban az esetben, ha korlátozottak a piaci növekedés organikus lehetőségei egy jó alternatíva lehet a cégvásárlás. Ilyenkor általában valamelyik versenytárs szokott lenni a célpont, de ez részben attól is függ, hogy milyen piacra lép be a vásárló (ld. következő pont).
Speciális eset, amikor egy vevői kapcsolat kiépítése miatt történik a felvásárlás. Elsősorban B2B piacon, ha a célpont társaság már kiépített egy stabil beszállító kapcsolatot a befektető számára fontos megrendelőnél, akkor a "piacszerzés" korlátozódhat az adott stratégia fontosságú vevői kapcsolat megszerzésére.

{ 2 } új piacra történő belépés
Ha egy vállalkozás növekedni szeretne, de a saját piacain nincs erre  lehetőség, akkor jön szóba a tevékenységi kör vagy épp a földrajzi lefedettség kiterjesztése cégvásárlással. A cégvásárlás előnye ilyen esetben, hogy nem kell számolni a hosszas és kockázatos kimenetű piacra lépési procedúrával, új márkanév és ügyfélkör felépítésével, az ezzel járó marketing befektetésekkel.

{ 3 } mérethatékonyságból és szinergiákból fakadó előnyök kihasználása
"Bigger is better"! A legtöbb vállalkozás esetében igaz, hogy minél nagyobb, annál hatékonyabban működik (vagy legalábbis jobbak a lehetőségei a méretgazdaságosságban rejlő előnyök kiaknázására). Emellett további előny lehet, hogy ellenállóbbá válik a piaci ingadozásokkal szemben, illetve jobb az innovációs és finanszírozási képessége.
Természetesen vannak jól működő kisvállalkozások is és a méret még önmagában nem garancia a hatékony, jövedelmező működésre!

{ 4 } különleges erőforrás, technológia/know-how, engedély megszerzése
Előfordulhat, hogy a céltársaság nem, mint önállóan működő, jövedelemtermelő entitás érdekes, hanem azért, mert olyan eszköz, know-how vagy egyéb erőforrás birtokában van, amely a felvásárlónak fontos lehet stratégiai vagy egyéb szempontból (pl. versenyelőnyre tehet szert az adott eszközzel, egy hosszabb technológia fejlesztési ciklust tud vele átugrani stb.).
Ilyen erőforrás lehet az is, ha céltársaság valamilyen speciális engedéllyel/koncesszióval rendelkezik, amit felvásárló önállóan nem vagy csak drágán/lassan tudna megszerezni.

{ 5 } kockázat csökkentése a tevékenység diverzifikálásával
Szintén előfordulhat olyan eset, amikor nem kifejezetten a növekedés a cél, hanem további tevékenységek kiépítése vagy vevői kapcsolatok szélesítése a bevételek/profit volatilitásának - vagyis a kockázatok - csökkentése érdekében. Főleg akkor válik fontos szemponttá, ha egy szűkülő vagy erősen hektikus piacon működik a felvásárló cég vagy jelentős a kitettsége 1-1 terméknek, vevőnek és szeretné kiküszöbölni az ebből fakadó ciklikus ingadozásokat.

{ 6 } olcsón, magas hozamkilátások mellett lehet egy cégben tulajdonrészt szerezni
Végül, de nem utolsó sorban, a cégvásárlást pusztán pénzügyi szempontok is motiválhatják: ha lehetőség adódik egy céget olcsón, valós értéke alatt megvenni, akkor az átlag feletti hozamot és gyorsabb megtérülést eredményezhet. Ilyen általában akkor fordul elő, amikor az eladó valamilyen nyomáskényszer alatt van, esetleg nem jól méri fel a cége értékét.
De az is lehet, hogy egyszerűen a vevő számára többet ér a cég, ami általában összefüggésben lehet a fenti okokkal, pl. a vevő ki tudja aknázni a szinergia lehetőségeket vagy olyan eszközt szerez meg a vásárlással, amit jobban tud hasznosítani.